تشویق مقالات برگزیده همایش

مقالات برگزیده مورد تشویق مالی و پرداخت هزینه‌های انتشار قرار خواهند گرفت.

10 مهر 1401

اعلام شیوه‌نامه‌ نگارش مقالات همایش

شیوه‌نامه‌ نگارش مقالات همایش مطابق با استاندارد مقالات علمی کشور

23 مرداد 1401

login