• معارف نبوی چالش های حقوقی و سیاسی

ظرفیت‌های سیاستگذاری پیامبر(ص) در فهم مسائل ایران امروز

مدل اعتمادسازی سیاسی پیامبر(ص) در حل مساله اعتمادسیاسی امروز ایران

منطق دفاع و صلح پیامبر(ص) و فهم مقاومت در ایران امروز

اخلاق سیاسی پیامبر و نیاز امروز ما

 • معارف نبوی و اقتصاد

حقوق اقتصادی شهروندان و معارف نبوی

راهبردهای فقرزدایی در اندیشه‌ها، سیاستها و تدابیر نبوی

جایگاه پاسخگویی، راستگویی و پاکدستی کارگزاران در گفتمان نبوی

 • توسعه و رشد اقتصادی و معارف نبوی

جایگاه و آثار اقتصادی انسجام و وحدت امت اسلامی در گفتمان نبوی

نقش آموزه ها، سیاستها و تدابیر نبوی در توسعه و رشد اقتصادی

نقش آموزه ها، سیاستها و تدابیر نبوی در رشد تجارت و رونق بازار

 • عدالت اقتصادی و معارف نبوی

عدالت اقتصادی در آموزه ها، سیاستها و تدابیر نبوی

باز توزیع درآمد و ثروت در بینش و رفتار نبوی

اخلاق اسلامی و معارف نبوی

رابطه اخلاق و اقتصاد در معارف، سیاست ها و تدابیر نبوی

فلسفه اخلاق اقتصادی اسلام در معارف نبوی

 • معارف نبوی و ارتباطات

معارف نبوی و چالش‌های جهان امروز در رسانه ها جمعی

معارف نبوی و چالش های جهان امروز در شبکه های اجتماعی

معارف نبوی و چالش های تروریسم رسانه ای

معارف نبوی و اخلاق حرفه ای رسانه ای

معارف نبوی و مسئولیت اجتماعی رسانه ها

معارف نبوی و حقوق رسانه ها

 • معارف نبوی بازار و سرمایه

الف: موضوعات مربوط به پول:
ماهیت پول در زمان رسول اکرم(ص)
ماهیت پول در زمان حاضر با توجه به آموزه های نبوی
ربا در گذشته و حال

ب) موضوعات مربوط به بانک
ماهیت نرخ بهره با توجه به آموزه های نبوی
راه ها و روش‌های تجهیز منابع پولی در سیستم بانکی و ارزیابی آنها بر اساس آموزه های نبوی
راه ها و روش‌های تخصیص منابع پولی در سیستم بانکی و ارزیابی آنها بر اساس آموزه‌های نبوی

ج) موضوعات مربوط به بازار سرمایه:
بررسی ابزار رایج بر اساس آموزه های نبوی
اوراق قرضه
آپشنها
فیوچرها

 • بررسی و طراحی ابزار جدید بر اساس آموزه های نبوی

اوراق قرض الحسنه

اوراق مرابجه

اوراق مشارکت
اوراق اجاره و اجاره به شرط تملیک

اوراق منفعت

اوراق مساقات

اوراق خزانه

 • معارف نبوی و مدیریت

سبک رهبری و معارف نبوی

رفتار سازمانی و معارف نبوی

اصول مدیریت و سیره نبوی

قواعد کسب و کار در معارف نبوی

چارچوب های حکمرانی در معارف نبوی

نهادهای مدیریتی در معارف نبوی

چالش های تطبیقی مدیریت نبوی با عصر حاضر

اصول رفتار نبوی (حکومت نبوی) با بازرگانان و تجار

اصول مدیریت نبوی در شرایط تحریم اقتصادی و سیاسی

سیستم های (نظام ها) مدیریتی عصر نبوی

 • معارف نبوی روانشناسی و علوم تربیتی

بیداری دانشجویی و احیای تمدن نبوی

دانشگاه تمدن ساز نبوی و چالش‌های امروز جهان

تربیت تمدن ساز از منظر سیره نبوی(ص)

مبانی فلسفی و تربیتی مواجهه معنوی با چالش‌های جهان امروز

مداخله تربیتی تمدن نبوی در چالش‌های امروز جهان

تاثیر آموزه‌های نبوی(ص) بر نیازهای تربیتی و معنوی ناشی از کرونا

کارکرد آموزه‌های نبوی(ص) در مقابله با مشکلات بانوان و خانواده

تربیت و آموزش عالی از منظر سیره نبوی(ص)

دینداری سالم و سلامت اجتماعی از منظر سیره نبوی(ص)

روش های پاسخ به شبهات از منظر تمدن نبوی

شایستگی‌های تربیتی اساتید و مربیان از نگاه سیره نبوی(ص)

واکاوی مفهوم ومصداق اسوه در عرصه های مختلف باتکیه بر آیه لَقَد کانَ لَکُم فی رَسولِ اللهِ اُسوَةٌ حَسَنَةٌ..

شناختِ ناشناخته‌های زندگی رسول الله(ص)

ختم نبوت و رسالت‌های دانشجوی مسلمان در پویایی آموزه‌های دینی

مصداق‌های جهاد تبیین در زندگی رسول خدا(ص)

 • معارف نبوی و الهیات و معارف اسلامی

اهمیت مطالعه تاریخ پیامبر اسلام برای جوامع اسلامی

خسارات احادیث جعلی بر معارف نبوی

لزوم باز پیرایی احادیث و اهمیت این کار در معرفی معارف نبوی

بازخوانی اقدامات پیامبر در ساماندهی مدینه

اهمیت مدنیت در معارف نبوی

چگونگی دستیابی به مدنیت با کمک معارف نبوی

چگونه با معارف نبوی به جنگ خرافات برویم

تبیین تعدد زوجات پیامبر

جلوه های جاهلیت ستیزی در معارف نبوی

تبیین تعارض های موجود در رفتار مسلمانان با معارف نبوی

در حوزه اختلافات قومی – اختلافات مذهبی

خلاء اموزه های اخلاقی و اخلاق در آموزش های دینی عصر حاضر

معارف نبوی ابزاری برای خرافه ستیزی

اخلاق، بزرگتری نیاز جوامع اسلامی در تعامل با دنیای غرب و مسیحیت

بازخوانی برخوردهای اخلاقی پیامبر با عرب صدر اسلام

تسامح پیامبر اسلام در جامعه عرب صدر اسلام

اهمیت و نقش خانواده در معارف نبوی

 • معارف نبوی ادبیات و هنر

پیامبر اکرم(ص) در ادبیات جهان

ادبیات جهان و معارف نبوی

شاخه های مختلف هنر (خطاطی، معماری، عکاسی، طراحی و...) و معارف نبوی

مطالعات آرمانشهری با تکیه بر آرمانشهر نبوی

سینما و معارف نبوی

 • معارف نبوی؛ جامعه و اجتماع

تحلیل جایگاه افراد در سیره نبوی و مقابله با مکاتب نوین غربی (فمنیسم و...)

دگردیسی های اجتماعی و گسست‌های هویتی در جوامع بشری امروزی

آسیب‌های اجتماعی و دوری از معارف نبوی (ازدواج، طلاق، جرائم و...)

نقش فضای مجازی و رسانه‌های جمعی در دین گریزی جوانان

ارائه ساختارهای نوین در حفظ حریم و حرمت خانواده و جامعه

راهکارهای و طرق نهادینه سازی ارزش‌های دینی در جامعه

هدایت جامعه به سمت و سوی اخلاق باوری

انصاف، حلقه مفقوده رسانه‌های جهان

حقوق شهروندی و معارف نبوی

login