امروزه روشن است که جوامع به رغم پیشرفت‌های بسیاری که در زمینه‌های علمی و آموزشی و به کارگیری تکنیک و روش‌های جدید در بهبود شکل ظاهری جوامع و امنیت و آسایش مردم داشته‌اند اما از نگاه اخلاقی و فرهنگی در اینگونه جوامع نه تنها پیشرفتی حاصل نشده بلکه ظهور برخی افکار و اشکال منفی و نادرست در زندگی و رفتار اجتماعی حتی تنزل و پس رفت را نیز در این جوامع ایجاد کرده است. در این رابطه نیز علوم تازه تأسیس نظیر روانشناسی و جامعه شناسی و حتی تدوین سیاست‌ها و قوانین نوین نیز نه تنها در استحکام فرهنگی- اخلاقی جوامع مؤثر نبوده بلکه در برخی از موارد خود نیز مانع پیشرفت بوده است. در جوامع اسلامی نیز با به کارگیری چنین تفکراتی روبرو بوده‌ایم که از طریق رسانه‌ها، افراد و برخی نهادهای سیاسی بدون در نظر داشتن قابلیت‌های اسلامی و ایرانی ترویج یافته است. لذا در حالی که غرب به سوی ترک بسیاری از این افکار و بازگشت مجدد به مذهب و تعالیم دینی برای کنترل و رهبری بهتر جامعه سوق پیدا کرده، جوامع اسلامی همچنان در بیشتر زمینه‌ها پیرو تفکر و قوانین ناهمسان غرب و دیگر فرهنگ‌ها می‌باشند. این گونه تبعیت‌های نامناسب و ناهمسان نه تنها گره‌ای از کار جوامع شرقی نگشوده بلکه حل مشکلات آن را پیچیده‌تر ساخته است . زدودن فرهنگ‌های ناهمسان و نادرست غربی از جوامع اسلامی نیازمند بازگشت به خویشتن و خودشانی و توجه به آموزه‌ها و معارف نبوی می‌باشد که همسان و متناسب با فرهنگ جوامع شرقی و اسلامی است. لذا نیل به این هدف والا نیازمند تلاش دلسوزانه در نهادهای آموزشی و علمی کشور است که با ایمان به خود و معارف نبوی بتواند جوامع را در تعالی و اخلاق‌مندی برای نیل به هدف نهایی که همان سعادت و کمال انسان است هدایت نماید. در نتیجه امروزه با ظهور فرهنگ‌های نوین و تغییر در شیوه‌های سنتی زندگی و ناتوانی علوم نوین در حل بسیاری از مشکلات لزوم توجه به معارف نبوی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. برگزاری چنین نشست‌ها و همایش‌های تخصصی باعث خواهد شد تا اندیشمندان حوزه علوم انسانی اجتماعی ضمن به اشتراک گذاشتن رویکردها و منظرهای فکری خود در پرتو معارف نبوی به شیوه‌ای فعالانه ظرفیت‌های این حوزه را را برای مواجهه با پدیده نوظهور به کار گیرند.

گزیده اهداف

توسعه و ترویج فرهنگ صحیح اسلامی و نبوی در بین آحاد مختلف مردم جامعه
اثبات کارکرد و توانمندی معارف نبوی در حل بحرانی های نوین جهان امروز
آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته در علوم انسانی و معارف نبوی
اهتمام ویژه اندیشمندان به ضرورت توسعه و ترویج علوم اسلامی و توسعه آموزش و پژوهش علوم انسانی
راه اندازی دبیرخانه دائمی و دسترسی آسان علاقمندان و صرفه جویی در هزینه و وقت پژوهشگران
توسعه و ترویج فرهنگ متمدن ایرانی اسلامی
جلب توجه صاحبنظران و سیاستگزاران بخش های مرتبط به اهمیت استفاده از معارف نبوی در تعلیم و تربیتی
بررسی آسیب‌های اجتماعی فرهنگی و تربیتی در جامعه و ارائه راهبردهای نوین در این حوزه
ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه در زمینه تعلیم و تربیت صحیح و اسلامی
بهره گیری از نتایج کنفرانس در جهت بهبود سبک زندگی اسلامی

login