تاریخ های مهم
  • انتشار چکیده ها و مقالات کامل برگزیده
    1402-12-28
  • تاریخ شروع کنفرانس
    1402-03-21 08:00
  • تاریخ پایان کنفرانس
    1402-03-21 19:00
برگزار کنندگان
دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

 

 
login